1. Phương thức giao hàng 

 • Khách hàng có thể thực hiện Đơn Đặt Hàng bằng cách điền và gửi thông tin được yêu cầu trên tại website bán hàng của công ty. Khách hàng phải chịu trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của thông tin trong Đơn Đặt Hàng. 
 • Trường hợp khách hàng đã thực hiện xong Đơn Đặt Hàng nhưng muốn thay đổi Địa chỉ giao hàng hoặc Địa chỉ gửi hóa đơn thanh toán, để thay đổi thông tin đó, khách hàng cần liên hệ số Hotline của Bên cung cấp dịch vụ và làm theo hướng dẫn. 
 • Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao hàng được gửi đến khách hàng sớm nhất, khách hàng vui lòng cung cấp chi tiết số nhà, tên đường, phường, thôn, ấp, tổ, khu, bản, xã, thị trấn, quận, huyện, tỉnh … một cách chi tiết và chính xác. Bên cung cấp dịch vụ có quyền hủy bỏ các đơn đặt hàng không rõ ràng hoặc không chịu trách nhiệm đối với những trường hợp giao hàng chậm trễ hay thất lạc v.v.. do khách hàng cung cấp thông tin không chính xác. Bên cung cấp dịch vụ hiện đang áp dụng các hình thức vận chuyển sau: Giao hàng thông qua đơn vị giao nhận. Phí giao hàng: MIỄN PHÍ HOẶC CÓ THU PHÍ GIAO HÀNG Phí vận chuyển được tính theo giá hiển thị mặc định trong quá trình đặt hàng. Phí vận chuyển có thể khác nhau tùy vào giá trị đơn hàng & chính sách giao hàng tại thời điểm đặt hàng. Trong một số trường hợp được khuyến mãi, phí giao hàng là hoàn toàn miễn phí. Khi có khuyến mãi phí giao hàng, bên cung cấp dịch vụ sẽ hỗ trợ chi phí vận chuyển cho khách hàng. 

2. Thời hạn giao hàng

 • Thời gian nhận hàng: tùy thuộc vào loại hình dịch vụ/ hình thức gửi hàng, Bên cung cấp dịch vụ sẽ thông báo cụ thể về thời gian nhận hàng của khách hàng sau khi khách hàng xác nhận đơn hàng. 
 • Hình thức chuyển hàng: Nhân viên giao hàng đến địa chỉ khách hàng cung cấp. (bỏ chuyển phát) 
 • Trước khi chuyển hàng, Bên cung cấp dịch vụ sẽ thông báo cho khách hàng về thời gian và cước phí giao hàng (nếu có). 
 • Trường hợp phát sinh chậm trễ trong việc giao hàng không phải do lỗi của Bên cung cấp dịch vụ thì Bên cung cấp dịch vụ sẽ có thông tin kịp thời cho khách hàng và khách hàng có thể hủy giao dịch (nếu muốn). 

3. Phân định trách nhiệm của tổ chức cung ứng dịch vụ logistics 

a. Nghĩa vụ của bên vận chuyển 

 • Bảo đảm vận chuyển tài sản đầy đủ, an toàn đến địa điểm đã định, theo đúng thời hạn. 
 • Giao tài sản cho người có quyền nhận. 
 • Chịu chi phí liên quan đến việc chuyên chở tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 
 • Mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật. 
 • Bồi thường thiệt hại cho bên thuê vận chuyển trong trường hợp bên vận chuyển để mất, hư hỏng tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác. 

b. Quyền của bên vận chuyển 

 • Kiểm tra sự xác thực của tài sản, của vận đơn hoặc chứng từ vận chuyển tương đương khác. 
 • Từ chối vận chuyển tài sản không đúng với loại tài sản đã thỏa thuận trong hợp đồng. - Yêu cầu bên thuê vận chuyển thanh toán đủ cước phí vận chuyển đúng thời hạn. 
 • Từ chối vận chuyển tài sản cấm giao dịch, tài sản có tính chất nguy hiểm, độc hại, nếu bên vận chuyển

c. Nghĩa vụ của bên thuê vận chuyển 

 • Trả đủ tiền cước phí vận chuyển cho bên vận chuyển theo đúng thời hạn, phương thức đã thỏa thuận. 
 • Cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến tài sản vận chuyển để bảo đảm an toàn cho tài sản vận chuyển. 
 • Trông coi tài sản trên đường vận chuyển, nếu có thỏa thuận. Trường hợp bên thuê vận chuyển trông coi tài sản mà tài sản bị mất, hư hỏng thì không được bồi thường. 

d. Quyền của bên thuê vận chuyển 

 • Yêu cầu bên vận chuyển chuyên chở tài sản đến đúng địa điểm, thời điểm đã thỏa thuận. 
 • Trực tiếp hoặc chỉ định người thứ ba nhận lại tài sản đã thuê vận chuyển. 

e. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại 

 • Bên vận chuyển phải bồi thường thiệt hại cho bên thuê vận chuyển nếu để tài sản bị mất hoặc hư hỏng. 
 • Bên thuê vận chuyển phải bồi thường thiệt hại cho bên vận chuyển và người thứ ba về thiệt hại do tài sản vận chuyển có tính chất nguy hiểm, độc hại mà không có biện pháp đóng gói, bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển. - Trường hợp bất khả kháng dẫn đến tài sản vận chuyển bị mất, hư hỏng hoặc bị hủy hoại trong quá trình vận chuyển thì bên vận chuyển không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.